luns, 17 de novembro de 2014

O meu Entorno Persoal de Aprendizaxe

Tocounos vivir nunha época onde están xurdindo  constantemente tecnoloxías, ferramentas e servizos que abren un mundo cun amplo abanico de posibilidades de comunicación e aprendizaxe que nos permiten acceder á información e o coñecemento dun xeito personalizado.

¿Que é un PLE? Son os chamados Entornos Personais de Aprendezaxe. As súas iniciais veñen dadas polas siglas en inglés de Personal Learning Environment. Éstas se caracterizan por ser sistemas que axudan ó ser human a tomar o control e xestión do seu propio aprendizaxe.

 Con un PLE  podemos:
  •  Fixar os nosos propios obxectivos
  •  Xestionar o noso aprendizaxe
  •  Xestionar  contidos e procesos
  • Comunicarnos con outros no proceso de aprendizaxe


Os PLE inclúen a integración dos episodios de aprendizaxe formal e informais nunha experiencia única, onde por exemplo meu PLE está básicamente composto por ferramentas web 2.0 e as relacións interpersonais que manteño  no meu dia a dia.

A continuación podedes observar o meu PLE, onde cada hora, minuto, día, mes e ano varia dependendo da situación de aprendizaxe que embarque. 


Añadir leyenda

Ningún comentario:

Publicar un comentario