venres, 10 de outubro de 2014

REFLEXIÓN INDIVIDUAL MÓDULO 1


Reflexión persoal sobre o Marco Conceptual da orientación laboral

 

                  

O longo deste primeiro módulo tratamos diversos aspectos esenciais para a figura do orientador laboral. Especificamente dentro deste módulo abordouse   cinco temas: 


  


En canto a miña reflexión persoal destaco o seguinte:

Do Tema 1 destaco a importancia da contextualización  das políticas de emprego (tanto a nivel estatal, europeo e autonómico) como tamén a organización, estructura e competencias do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) e do Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG).

A nivel persoal este tema me aportou coñecementos en canto como pode axudar o SPEG ás persoas usuarias, en saber cal é o enfoque da demanda de emprego, como tamén en que consite as Políticas Activas de Emprego.
Do tema 2 dedicouse ó concepto que engloba o mercado de traballo, así como os elementos que a compoñen (oferta e demanda), indicadores (EPA),instrumentos e ferramentas para o seu estudo.
  
As causas, efectos e clases do paro como a explicación de como está o mercado de traballo actual (comportamentos das ocupacións, os novos xacementos de emprego, perfiles profesionais da oferta de emprego, etc) me serviu para comprender a situación do mercado laboral que estamos a vivir actualmente.


Do tema 3 tratamos a estructura da Formación Profesional, os certificados de profesionalidade, as cualificacións e competencias . Desta última recordo moi ben a preguntiña que saiu no exame e me quedou ben gravada:Recoñezo que este tema non foi o que máis me entusiasmou, pero son consciente que saber que é unha cualificación profesional,ou ter coñecemento de como funciona o certificado de profesionalidade, por exemplo, son aspectos a coñecer por un orientador laboral.  Tamén recoñezo que o apartado de acreditación laboral pola vía da expereiencia me pareceu bastante práctico, xa que hoxe en día moita xente pode elexir esta vía para ampliar competencias.Do tema 4 se tratou a política social e de emprego na Unión Europea. Un dos temas máis interesantes deste módulo, dende o meu parecer, porque ofrece un gran curtido de posibilidades a todas aquelas persoas que deciden realizar movilidade europea. Como tamén os puntos de información que poden optar estas persoas sobre calquera aspectos que lles interese sobre a Unión Europea.Por último, do tema 5 destaco a iniciativa emprendedora como forma de acceso ó mercado laboral e o plan de empresa.  Sen embargo, na actualidade non hai moita iniciativa emprendedora, debido a ese sentimento de medo que se viu contaxiado  pola crise. É dicir, non aumenta o número de creación de empresas cando na actualidade  cerran constantemente por que non se poden sustentar.

Ningún comentario:

Publicar un comentario