mércores, 29 de outubro de 2014

Reflexión Marco Persoal - Mód.2 (individual)


 Marco Persoal


A orientación laboral xorde desde tempos remotos, pero é no S.XX cando se inicia a labor do orientador, xorde dunha maneira direccional por parte do orientador.

Na actualidade que pretende a orientación é:
 • Promover cambios, favorecer o desenvolvemento competencial.
 • Preparar para a situación de desemprego.
 • Orientar na toma de decisións, entre outras funcións.
Comézase a falar de Orientación 2.0, co uso da Web 2.0, denominada tamén social.
Fálase non de TIC senón de TAC ( Tecnoloxías da aprendizaxe e do coñecemento).

Os profesionais empezamos a utilizar as ferramentas Web 2.0 para realizar o noso traballo, pero falta moita formación aínda neste eido.

A Internet ten enormes beneficios na orientación laboral, entre as recomendacións de algúns expertos está o de coñecer e dominar as ferramentas Web 2.0, crear un blogue propio e explorar no ámbito laboral.

O perfil persoal do orientador laboral terá que cumprir cunha serie de competencias:

 • Habilidades sociais e persoais para comunicarse. coñecemento amplo da xurisprudencia sobre emprego. dominar metodoloxías didácticas.
 •  Traballo cooperativo entre profesionais do mesmo sector.
 •  Dominar técnicas de psicoloxía. ter capacidade de axustar a realidade da persoa usuaria o seu entorno sociolaboral. saber axudalo, sen dirixir a súa traxectoria só colaborando no proceso de toma de decisións.
 • Debe coñecer a oferta de emprego, facer prospeccións de emprego e planificar en base os datos extraidos. 
 • É fundamental estar actualizado, manexar as ferramentas tecnolóxicas. coñecer os elementos básicos de un programa de inserción laboral.
Vimos as claves para fixar un bo proceso de comunicación:
 • Clarificar obxectivos.
 • Acoller (acompañar o contacto visual e reforzalo con expresións positivas), preguntar (non dar nada por suposto)
 • Escoitar activamente, empatizar, reforzar, sintetizar e retroalimentación ou feedback. Moitas e importantes etiquetas.
En resumo debemos contar con:
 • Habilidades sociais
 • Intelixencia emocional ( empatía, asertividade)
 • Reforzamento ( adestrar para que a persoa chegue a un obxectivo e buscar alternativas si é o caso).
 • Traballo en equipo
 • Resolución de conflitos
 • Uso das tecnoloxías, razoable e axeitado.A Web 2.0 ou web social é unha " denominación de orixe" que se refire a unha segunda xeración na historia de sitios web. O seu denominador común está baseado no modelo dunha comunidade de usuarios.

 Abarca unha importante variedade de redes sociais, blogues, wikis, e servizos multimedia interconectados cuxo propósito é o de intercambiar de forma áxil a información entre os usuarios e a colaboración na produción de contidos.

Trátase pois, de mellorar o entorno de aprendizaxe e poñelos en práctica a través de ferramentas da Web.

Crear contidos ou engadir, reflexionar,organizar e publicar.

Estamos aprendendo a mellorar os usos das TIC para sacar o máximo proveito delas e podelas aplicar a nosa profesión.

Aprendemos unha palabra clave na recollida de información que é a curación de contidos, aprendimos o seu significado.

O orientador laboral debe ser curador de contidos para evitar a infoxicación.


Vimos ferramentas moi prácticas, as cales, o seu uso, fan que sexa unha maneira moi intelixente de traballar, mellorando a produtividade e o esforzo e incrementando o tempo dispoñible para outras tarefas.


O seu uso debe ser transmitido os nosos orientados para que na súa búsquea de emprego ou mellora poidan e deban utilizar de cara o que xa comeza a chamarse traballador so século XXI, " traballador 2.0" e eu sumaría o de emprendedor 2.0

Ningún comentario:

Publicar un comentario