martes, 7 de outubro de 2014

REFLEXIÓN INDIVIDUAL SOBRE MARCO CONCEPTUALREFLEXIÓN INDIVIDUAL SOBRE MARCO CONCEPTUAL

Recoñezco de principio que estos non foron bos días para min e que transmitir estas verbas me resulta complicado, pero como sempre digo que as desculpas non valen para nada….

RECOÑEZCO  que a idea de matricularme neste curso foi unha decisión difícil de tomar.

RECOÑEZCO que cando me chegou a notificación a través da plataforma que usamos nos centros colaboradores estaba endiablada xa que acaba de rematar un Posgrado e outro curso mais do que acaba de examinarme, e  co que xa lles roubara todo o verán á miña familia.

RECOÑEZCO que valorei moitos aspectos persoais ( eso de levantarme tódolos días ás 6 da mañá, chegar á casa  pasadas as catro da tarde, atender á familia, participar en actividades escolares,deportivas-ir ver xogar ó meu fillo os sábados, ir ó cine algún fin de semana, as charlas motivadoras e despistadoras coa miña tía e familia loitando coa enfermidade…….  e laborales( na administración nunca se valora o esforzo das persoas) e que prometera á miña familia que ata dentro duns meses non volvería  facer outro curso porque “á parella e á familia hai que coidala” eso se dixo o sábado na sesión presencial

RECOÑEZCO que me gusta preocuparme,poñerme sempre no lugar de quen atendo e implicarme moito coa atención ós usuarios do meu servizo, e non podía pasar por alto non dominar tódalas ferramentas 2.0 coas que estamos a traballar.

RECOÑEZCO que me gusta formarme continuamente e non perderme nada.

RECOÑEZCO que me matriculei pola insistencia dunha compañeira coa que  traballei no SPEG

E que gracias ó inicio deste curso vou aprender moitas ferramentas e manexar moitos máis  recursos dos que xa facía uso na miña vida profesional diariamente, e por todo iso que a miña motivacion profesional de reciclaxe e adapatabilidade continua do mercado de traballo en tódolos aspectos que se están a tratar no curso me fai valorar positivamente todo o exposto ata o de agora:

VALORO POSTIVAMENTE:Coñecer as Políticas activas de Emprego,A Estratexia Europea de Emprego 2020,as medidas recollidas na Extratexia Española de Emprego, os modelos que funcionan en Europa e se intentan importar  ó noso País, ex: Alemania - Formación DUAL (inda que como galega ten a súa parte boa de cara a adquisición de experiencia  e formación recoñecida por parte dos xoves, e a súa parte mala porque non deixa de ser man de obra barata para as grandes empresas, inda que  tamén cabe a posibilidade de que as pequenas se asocien por sectores) ,inda que non temos o mesmo tecido industrial polo que ¿Funcionará ou non? , xa se verá ; outro ejemplo:  A implantación do Sistema de Garantía Xuvenil importado dende Finlandia, e que a estes altura da película nin se contrataron os técnicos que van tutorizar e atender ós famosos NINIS ,agora término  recoñecido oficialmente e despectivo dende o meu punto de vista, e nin que decir ten xa o interese que ten España en que funcionen os Programas dirixidos ós xóvenes, http://economia.elpais.com/economia/2014/09/21/actualidad/1411292834_119595.html
no que España por suposto non tiñan a nadie para enviar a Finlandia para ver de maneira práctica como funciona alí ,xa que están acadando o éxito con esta fórmula e non fora ser que de deran conta de maneira presencial que o sistema Finlandés de Educación Regrada non ten nada que ver co noso xa que se implantan desde as garderías, e non como en España resumido no dito popular  de “ desde de la cuna se nace no se hace” 

VALORO POSITIVAMENTE A transmisión práctica do funcionamento da WEB do SPEG, SEPE, das diferentes CONSELLERIAS, e outros organismos tanto por parte dos Orientadores como por parte de adquirir coñecementos e manexar os recursos existentes por parte dos usuarios, do que lle fago unha demostración práctica adaptada  ós diferentes perfís e situación do desempregado.
VALORO POSITIVAMENTE  o coñecemento do mercado de traballo actual,a oferta e a demanda de traballo, o comportamento das ocupacións(as que nacen, desaparecen….), os novos xacementos de emprego , o análisis dos diferentes indicadores do mercado de traballo coas diversas publicacións INE, IGE, Obervatorio Ocupacional, ……..co único obxetivo de mellorar o nivel de empregabilidade .

VALORO POSITIVAMENTE  o camiño iniciado fai uns  anos para que as persoas poidan acreditar o seu coñecemento e bo facer na súa ocupación .
O poder transmitir día a día ós usuarios as vías de acceso e os mecanismos que a maioría descoñecen para a obtención das Competencias Clave e os Certificados Profesionais.
Agradezco a existencia do CNCP e a existencia do Instituto Galego das Cualificacións onde hai xente que comunica, transmite e aporta solucións prácticas , xa que neste tema somos mais ben todos novatos e non é fácil inda que na sesión presencial do curso si apreciei que foi unha exposición magistral de todo o que engloba a formación que non é pouco.

VALORO POSITIVAMENTE  poder transmitir ós usuarios a información respecto das Políticas Sociais e de Emprego da UE xa que coñecía pouco mais que a rede EURES , é existe un libro aberto de moi diversos programs,axudas,becas….   Co obxetivo de mellorar a formación académica e profesional.

VALORO POSITIVAMENTE a amplia exposición sobre a iniciativa emprendedora como forma de acceso ó mercado laboral, porque sei que comprende un amplio mundo con moitos conceptos e moitas variables relacionadas coa cultura emprendedora e non chegaría todo o curso para manexar correctamente o tema, xa que traballei de Técnica de Emprego durante varios anos acompañando na xestación e nacemento de empresas de diferentes actividades económicas; polo que non é tan fácil e non estou para nada dacordo coa campaña que se está a facer  por parte das Administracións Públicas como saída profesional  nun momento de crise como o actual ó emprego por conta propia.
As ideas hai que maduralas, “a froita non se colle de verde, cóllese de madura”,hai  que facer un  tecido empresarial consistente ,e non  que o mínimo soplo de vento e saraiba se desfaga, a cultura emprendedora comeza por transmitirse na Casa e na Escola, iso é o que hai que facer para crecer a Economía dun País e non esas famosas Tarifas Planas de 50 euros de cota á Seguridade Social.
                                                                                                                                            
E por último VALORO  MOI POSITIVAMENTE os “velatorios”,! Perdón  confusión! Relatorios  de D. Carlos Parada  sobre a adquisición das competencias dixitais e todo o referente á Web 2.0 para a orientación laboral , os traballos individuáis e grupais que nos fan estar activos as 24 horas.

Si ó final cando chegue novembro vamos botar de menos estar alerta, xa que vai haber ferramentas que fagan o traballo diario de rastrexo por min .

Polo tanto VALORO  positivamente a clara exposición dos contidos, as fontes de referencia, os recursos externos, a aportación de recursos propios tanto nos traballos grupais, como nos individuáis, a colaboración cos compañeiros, ….... A ADQUISICIÓN DE NOVAS COMPETENCIAS  á medida que avanza o curso, inda que VALORO NEGATIVAMENTE a falta de tempo para por en práctica todo, e xa non quero pensar daquí a novembro con todo o que imos aprender inda .


Avelina Dios Romay

Ningún comentario:

Publicar un comentario