martes, 28 de outubro de 2014

Reflexión persoal do Marco Persoal da Orientación

               

O longo deste segundo módulo tratamos temas relacionados cas competencias (habilidade sociais, comunicativas, dixitais, etc)  que debe adquirir e posuir todo orientador laboral.


Concretamente aborcouse  estes cinco temas:



Dentro do tema de orientación laboral e as súas competencias tratouse a orixe, definición da mesma, como tamén o perfil do profesional do orientador laboral e as súas áreas de intervención.

Centrouse moito neste primer tema as competencias que debe dispor a figura do orientador laboral. Fan referencia a todos eses coñecementos, destrezas e actitudes que compoñen e definen a un profesional. Dentro do campo da orientación as competencias esenciais son:

ü        Competencias teoricas e técnicas
ü        Competencias organizativas
ü        Competencias comunicativas
ü        Habilidades sociais
ü        Competencias dixitais


O tema sobre o desenvolvemento de competencias comunicativas foi exposto por  Don Fernando Aguilar, onde fixo especial fincapé os elementos, tipos e barreiras de comunicación, como tamén as técnicas de comunicación eficaz (escoita activa, xanela de johari, etc), pasos que debemos facer para fixar un bo proceso de comunicación, e todo elo o espuxo, dende o meu parecer, a través dun coloquio dinámico e interesante. 

O tema 8 está centrado nas competencias sociais, destacando a súa importancia á hora de interactuar e relacionarnos cos demais: Asertividade, empatía, intelixencia emocional, resolución de conflictos, traballo en equipo,reforzamento, etc.




A práctica dunha boa comunicación e posuir as correctas habilidades sociais son unhas das competencias esenciais que debe dominar e manexar calquera profesional que traballe con persoas, para así ter un resultado exitoso durante a intervención. Escoita activa, asertividade, empatía, retroalimentación, comunicación verbal e non verbal son un dos exemplos de habilidades comunicativas que se teñen que avivar nunha interrelación entre orientador e usuario. Saber escoitar e porse na pel da outra persoa axudan ó profesional a recopilar mellor a información e a intervir dun xeito máis eficaz.

Todas estas habilidades e competencias teñen que estar moi presentes no orientador, onde deben traballalas, pulilas e potenciales diariamente. En determinadas profesións, en onde a  relación interpersoal é moi freconte deberíase enfatizar máis a adquisición de determinadas habilidades sociais, as cales unidas ás destrezas técnicas proporcionarían un traballo de maior calidade, máis eficaz e máis satisfactorio.

Tristemente hai moitos individuos que non se relacionan de forma constructiva cos demáis, por ser: excesivamente permisivos, agresivos, intransixentes, por transmitir mal a información, non saber expresar os sentimentos, ter dificultades para concertar unha cita, etc.
A pesar da importancia demostrada das habilidades sociais en tódolos entornos, moitos profesionais non lle otorgan a importancia que posuen.



Por outra bando, dentro dos dous últimos temas (9 e 10) tratamos o tema das competencias dixitais, concretamente das novas tecnoloxías e a web 2.0.  Carlos nos adentrou no mundo das redes sociais, twitter, facebook, etc  a construcción de contido con Wordpress ou Blogger, a creación de historias a través do Storify, a curación de contidos da man de Scoop.it, etc.
Decir que para min estes últimos temas do módulo 2 os considero novedoso (moitas das ferramentas de web 2.o eran totalmente descoñecidas para min) e de gran utilidade para a orientación laboral, xa que  co coñecemento e manexo das mesmas fomentamos as nosas competencias dixitais.




Ningún comentario:

Publicar un comentario